• Pozdravite pomembne kupce, korporativne obiskovalce, vladne predstavnike ali častne goste z izvirnim sporočilom dobrodošlice
  • Izboljšajte trženje blagovne znamke
  • Izboljšajte informiranje zaposlenih v sobah za odmor, ob proizvodnih linijah...
  • V skladu s komunikacijsko strategijo, dodatno motivirate zaposlene z uspešno izmenjavo informacij, prilagojenih vaši blagovni znamki in slogu podjetja
  • S prikazovanjem vsebin kot so informacije o kadrovskem oddelku, stanju proizvodnje, prodajni statistiki in zmagah podjetja ustvarite navdušenje in pozitivno energijo v podjetju
  • Prikazujte pomembne informacije kot so novice, finančna poročila in opozorila v živo
  • Zagotovite varno delovno okolje z opozorilnimi sporočili v primeru nevarnosti
  • Delite pomembne informacije kot so zaposlovanje, pravilnik in novosti v podjetju, namige za varnost in zdravje pri delu...
Digital signage in uporaba za podjetja